Webbutbildning/hemsida

9/8 09.30- 10.00 Fika och presentation av kursen, Uppstart av datorer och inloggningar via wifi10.30 – 12.30 Logga in – Visa ADMINPANELEN. Bild/Banner/Aktuelltrutan12.30 LUNCH13.15 forts. Bild/Banner/Aktuelltrutan14.30 …

Webbutbildning/hemsida Läs mer »