Webbutbildning/hemsida

9/8 09.30- 10.00 Fika och presentation av kursen, Uppstart av datorer och inloggningar via wifi
10.30 – 12.30 Logga in – Visa ADMINPANELEN. Bild/Banner/Aktuelltrutan
12.30 LUNCH
13.15 forts. Bild/Banner/Aktuelltrutan
14.30 FIKA
16.30 ev forts. Bild/Banner/Aktuelltrutan annars kör vi på med Kalendern

10/8 09.30 Lätt fika
ev. forts. med Kalendern annars kör vi på med Blockhantering
12.30 LUNCH
13.15 forts. med Blockhantering och ev ikoner
14.30 FIKA
14.45 Sammanfattning mm frågor
16.30 Avslutning